Publicerad: 2018-05-07 14:05 | Uppdaterad: 2018-05-07 14:11

Disputation 25 maj 2018: Kathleen Bokenberger

Den 25 maj försvarar Kathleen Bokenberger sin avhandling "The role of sleep and shift work in dementia and cognitive aging: an epidemiological approach". Som opponent kommer Professor Carol Brayne från Cambridge Institute of Public Health, University of Cambridge. Kathleens handledare är Anna Dahl Aslan, Nancy Pedersen och Torbjörn Åkerstedt.

I sin avhandling har Kathleen kombinerat unika populationsbaserade datakällor och moderna epidemiologiska metoder för att utvärdera hur sömn och skiftarbete påverkar demens och kognitivt åldrande. Skiftarbete verkade inte kunna förklara skillnaderna i kognitiva förändringar sent i livet, men vissa fynd antyder att skiftarbete och sömnkarakteristika är associerade med ökad risk för demens.

Tid och plats: 09:00, 25 maj 2018 i föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna