Publicerad: 2019-05-10 16:06 | Uppdaterad: 2019-05-10 16:07

Disputation 24 maj 2019: Elisabeth Dahlqwist

På fredagen den 24 maj försvarar Elisabeth Dahlqwist sin avhandling "Method developments for the attributable fraction in causal inference". Som opponent kommer Professor Xavier de Luna från Handelshögskolan, Umeå universitet. Elisabeths handledare är Arvid Sjölander och Yudi Pawitan.

För beslutsfattning inom folkhälsa är det viktigt att förstå  hur olika interventioner påverkar folkhälsan. Ett sätt att kvantifiera sjukdomsbördan som kan tillskrivas en viss riskfaktor är måttet ”tillskrivbara andelar” (the attributable fraction, AF). Tillskrivbara andelar är ett mått av andelen sjukdomsfall som skulle ha kunnat förhindrats under det hypotetiska scenariot att ingen i populationen hade blivit exponerade för riskfaktorn. Enligt definitionen av AF är det ett kausalt mått och för att få en kausal tolkning av estimatet måste man hantera de problem som uppstår då man försöker skatta kausala effekter i observationella data. Ett problem är bakomliggande variabler (confounders) som kan få oss att missta ett spuriöst samband med en kausal effekt. I Elisabeths avhandlingsarbete lägger hon fokus vid vikten av att använda modellbaserad justering av AF samt utvecklar nya metoder med familjestudier och instrumentella variabler.

Tid och plats: 09:00, 24 maj 2019 i föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Kontakt

Gunilla Sonnebring Administratör