Publicerad: 2017-02-03 11:36 | Uppdaterad: 2017-02-03 11:42

Disputation 24 feb 2017: Jie Song

Den 24 februari kommer Jie Song att försvara sin avhandling "Bipolar disorder and lithium treatment: etiologies and consequences". Hennes opponent är Professor Thomas G. Schulze från University of Munich. Handledare är Paul Lichtenstein, Mikael Landén, Sarah E. Bergen och Arvid Sjölander.

Jie visar i sin avhandling vikten av genetiska faktorer för bipolär sjukdom och effekten av litium.

Tid och plats: 09:00, 24 feb 2014 i föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna