Publicerad: 2018-03-02 11:27 | Uppdaterad: 2018-03-02 11:31

Disputation 23 mars 2018: Hannah Bower

Fredage 23 mars försvarar Hannah Bower sin avhandling "Flexible parametric models for cancer patient survival : loss in expectation of life and further developments". Som opponent kommer Dr Angela Mariotto från US Division of Cancer Control and Population Sciences vid National Cancer Institute. Hannahs handledare är Paul Lambert, Paul Dickman, Therese M-L Andersson och Mats Lambe.

Syftet med Hannahs avhandling var att utveckla och använda statistiska metoder för populationsbaserade cancerstudier för att öka förståelsen om överlevnaden hos cancerpatienter.

Tid och plats: 09:00, 23 mars 2018 i föreläsningssalen Hillarp, Retzius väg 8, Karolinska Institutet, Solna