Publicerad: 2018-02-06 13:54 | Uppdaterad: 2018-02-06 14:01

Disputation 23 feb 2018: Johanna Holm

Den 23 februari försvarar Johanna Holm sin avhandling "Aggressive breast cancer: epidemiological studies addressing disease heterogeneity". Som opponent kommer professor Lucile Adams-Campbell från Lombardi Comprehensive Cancer Center vid Georgetown University, U.S.A. Johannas handledare är Kamila Czene, Keith Humphreys och Per Hall.

Johannas avhandling innehåller fyra studier med syftet att öka vår kunskap om aggressiv bröstcancer och hur olika riskfaktorer kan vara relaterade till aggressiv bröstcancer.

Tid och plats: kl 09:00, 23 feb 2018 i föreläsningssalen Hillarp, Retzius väg 8, Karolinska Institutet, Solna