Publicerad: 2017-09-06 10:43 | Uppdaterad: 2017-09-06 10:56

Disputation 22 sep 2017: Ida Karlsson

Fredagen den 22 september försvarar Ida Karlsson sin avhandling "Dementia and its comorbidities: genetic and epigenetic influences". Som opponent kommer Professor Ruth Ottman från College of Physicians and Surgeons vid Columbia University. Idas handledare är Nancy Pedersen, Sara Hägg och Alexander Ploner.

Idas avhandling fokuserar på hur genetiska och epigenetiska faktorer fungerar, oberoende av varandra och tillsammans, när det gäller demens, hjärt-kärlsjukdom och depression. Demens is a multifaktoriell sjukdom sent i livet och karaktäriseras av bland annat minnesproblem och personlighetsförändringar. Det finns samsjuklighet mellan demens, hjärt-kärlsjukdom och depression sent i livet, men sambanden är ännu oklara.

Tid och plats: 09:00, 22 sep 2017 i föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna