Publicerad: 2016-04-08 15:05 | Uppdaterad: 2016-05-02 16:03

Disputation 22 april 2016: Tong Gong

Den 22 april kommer Tong Gong att försvara sin avhandling "Epidemiological studies of asthma and neurodevelopmental disorders in children". Hennes opponent är docent Lars Rylander från Lunds Universitet och hennes handledare är Catarina Almqvist Malmros, Göran Pershagen, Paul Lichtenstein och Sven Bölte.

Astma och neuropsykiatriska sjukdomar såsom autismspektrumstörningar (ASD) och ADHD är vanliga diagnoser med debut i tidig barndom. Förekomsten av båda sjukdomarna ökar och betydelsen av riskfaktorer i arv och miljö är inte helt klarlagda. Det övergripande syftet med Tongs avhandling var att undersöka riskfaktorer tidigt i livet och senare utveckling av astma och neuropsykiatriska sjukdomar i studier med befolknings- och familjebaserad design.

Tid och plats: 09:00, 22 april 2016 i föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Campus Solna