Publicerad: 2016-10-07 10:23 | Uppdaterad: 2016-10-07 10:28

Disputation 21 okt 2016: Vilhelmina Ullemar

Den 21 oktober kommer Vilhelmina Ullemar att försvara sin avhandling "Transmitted and acquired determinants for childhood asthma - from genes to teens". Som opponent kommer Professor John Henderson från University of Bristol. Handledare är Catarina Almqvist Malmros, Paul Lichtenstein, Patrik Magnusson och Göran Pershagen.

Vilhelmina har kombinerat de unika möjligheterna med tvillingstudier med data från svenska befolkningsregister, intervjuer och kliniska undersökningar för att studera genetiska och andra riskfaktorer för barnastma. Från detta urval visar Vilhelmina att genetiska faktorer spelar störst roll.

Tid och plats: 09:00, 21 okt 2016 i föreläsningssalen Andreas Vesalius, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, Solna