Publicerad: 2015-03-11 15:53 | Uppdaterad: 2015-03-25 11:58

Disputation 20 mars, 2015: Amir Sariaslan "Exploring the causal nature of neighbourhood influences on violent criminality, substance misuse and psychiatric morbidity"

Den 20 mars 2015 försvarar Amir Sariaslan sin avhandling "Exploring the causal nature of neighbourhood influences on violent criminality, substance misuse and psychiatric morbidity". Hans opponent är Professor Carol Prescott från University of Southern California och hans handledare har varit Paul Lichtenstein, Niklas Långström och Johan Franck.

Amirs har undersökt om individer som bor i socioekonomiskt utmanade områden, särskilt i storstäderna, löper större risk att fällas för våldsbrottslighet, att hamna i drogmissbruk och att diagnosticeras med psykiska sjukdomar. Tidigare studier har ifrågasatt orsakssamband för dessa utfall men studierna har inte tagit tillräcklig hänsyn till genetiska och familjära risker inom familjen. Målet med avhandlingen var att undersöka den etiologiska relevansen av bostadsområde för dessa utfall genom att kombinera olika metoder på svensk registerdata.

Tid och plats: kl 9:00 den 20 mars 2015 i föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Solna Campus.