Publicerad: 2018-04-06 08:41 | Uppdaterad: 2018-04-06 08:46

Disputation 20 april 2018: Isabell Brikell

Fredagen den 20 april försvarar Isabell Brikell sin avhandling "ADHD, epilepsy, and related childhood psychopathology: understanding shared genetic risk, developmental trajectories, and pharmacological treatment safety". Professor Sarah Medland från Department of Psychiatric Genetics, QIMR Berghofer Medical Research Institute kommer att vara hennes opponent. Isabells handledare är Henrik Larsson, Ralf Kuja-Halkola och Benjamin Lahey.

Isabells avhandling innehåller fyra studier med fokus på ADHD, epilepsi och psykopatologi i barndomen och studierna visar på viktiga faktorer i utveckling och samsjuklighet vid ADHD. Resultaten stödjer också teorin att ADHD kan ses som en del av ett bredare spektra av psykopatologi som delvis beror på delade genetiska faktorer.

Tid och plats: 09:00, 20 april 2018 i föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna