Publicerad: 2017-03-29 11:21 | Uppdaterad: 2017-03-29 11:44

Disputation 20 april 2017: Fei Yang

Den 20 april försvarar Fei Yang sin avhandling "Can Parkinson’s disease be prevented? - epidemiological evidence on lifestyle factors". Som opponent kommer Professor Beate Ritz från University of California, Los Angeles. Handledare är Karin Wirdefeldt, Nancy Pedersen och Fang Fang.

I sin avhandling har Fei undersökt sambanden mellan ett flertal livsstilsfaktorer och risk för Parkinsons sjukdom. Etiologin bakom Parkinsons sjukdom är till stor del okänd, men epidemiologiska studier har tidigare visat att miljöfaktorer spelar en central roll i sjukdomsutveckling. I de fyra studier som ingår i avhandlingen har Fei undersökt sambanden mellan risk för Parkinsons sjukdom och fysisk aktivitet, snus, antioxidanter i maten och effekt av socioekonomisk status. Studiefynden bidrar till den samlade epidemiologiska kunskapen om sambanden mellan lifvsstilsfaktorer och risk för Parkinsons sjukdom.

Tid och plats: 09:00, 20 april 2017 i föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna