Publicerad: 2018-09-10 10:55 | Uppdaterad: 2018-09-10 11:07

Disputation 18 sep 2018: Bojing Liu

Tisdagen den 18 sep försvarar Bojing Liu sin avhandling "Parkinson’s disease etiology : beyond the brain and late adulthood". Som opponent kommer Per Borghammer från Department of Clinical Medicine, Århus Universitet. Bojings handledare är Karin Wirdefeldt, Honglei Chen och Fang Fang.

Orsakerna och bakomliggande mekanismer för Parkinsons sjukdom är fortfarande tämligen oklara. Braaks hypotes menar att sjukdomen kanske börjar i det enteraliska nervsystemet och sedan sprider sig till hjärnan via vagusnerven. I sin avhandling undersöker Bojing sjukdomens etiologi genom att fokusera på utvecklingen relaterat till bland annat tidiga infektioner och inflammation och mag-tarmfaktorer. Fyra studier ingår i avhandlingen och genom länkningar av svenska register har hon funnit stöd för Braaks hypotes.

Tid och plats: 09:00, 18 sep 2018 i föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna