Publicerad: 2018-12-20 13:03 | Uppdaterad: 2018-12-20 13:09

Disputation 18 jan 2019: Anna Plym

Fredagen den 18 januari försvarar Anna Plym sin avhandling "Breast and prostate cancer: the impact of diagnosis and treatment on sick leave and work". Som opponent kommer professor Susanne Oksbjerg Dalton från Danish Cancer Society Research Center och University of Copenhagen. Annas handledare är Mats Lambe, Pär Stattin och Lars Holmberg.

Annas avhandling syftade till att studera hur diagnos och behandling av bröst- eller prostatacancer påverkar sjukskrivning och arbete baserat på data från kvalitetsregister för cancer som länkats mot information från bland annat Försäkringskassan. Tidigare har bara ett fåtal studier undersökt långtidskonsekvenserna av bröst och prostatacancer på arbetslivet. De studier som finns pekar på att individer som drabbats av cancer har en högre risk att vara sjukskrivna och få sjukersättning, även så långt som fem år efter diagnos. Det är till viss del oklart varför kvinnor och män med bröst- eller prostatacancer försvinner ut ur arbetslivet tidigare.

Tid och plats: 09:00, 18 jan 2019 i föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna