Publicerad: 2017-02-27 14:08 | Uppdaterad: 2017-02-27 14:15

Disputation 17 mars 2017: Märit Halmin

Fredagen den 17 mars försvarar Märit Halmin sin avhandling "Transfusion in critically ill patients: short- and long-term outcomes". Hennes opponent är Dr Daryl Kor från Mayo Clinic, Department of Anesthesiology. Handleader är Gustaf Edgren, Agneta Wikman och Anders Östlund.

Målet med Märits avhandling är att bidraga till den samlade kunskapen om blodtransfusioner för att ytterligare kunna öka patientsäkerheten. Blodtransfusion utgör idag en utbredd behandling som används vid en rad olika sjukdomstillstånd. Över 100 miljoner blodtransfusioner utförs årligen i världen och patienterna som exponeras för behandlingens möjliga biverkningar är därför många.
Avhandlingen fokuserar på den kritiskt sjuka patienten, som både i stor utsträckning är exponerad för blodtransfusion och, genom sin underliggande sjukdom, också har hög risk att utveckla biverkningar av densamma. Det övergripande syftet var att beskriva gruppen av massivt transfunderade patienter och studera vissa delar av transfusionsbehandlingen som har föreslagits kunna påverka patientens utfall. Vidare studerade Märit möjligheten att genom medicinska register identifiera det ovanliga men högst allvarliga tillståndet transfusion related acute lung injury (TRALI), som idag utgör den ledande transfusionsrelaterade dödsorsaken.

Tid och plats: 09:00, 17 mars 2017 i föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna