Publicerad: 2015-04-01 09:34 | Uppdaterad: 2015-04-01 09:50

Disputation 17 april, 2015: Anne Örtqvist "Early life origins of asthma - genetic and environmental factors in twin and kin"

Den 17 april försvarar Anne Örtqvist sin avhandling "Early life origins of asthma - genetic and environmental factors in twin and kin". Opponent är Professor Seif Shaheen, Blizard Institute, Barts and the London School of Medicine och hennes handledare är Catarina Almqvist Malmros, Paul Lichtenstein, Weimin Ye.

Under de senaste decennierna har ett stort fokus lagts på att försöka förstå hur faktorer under fosterlivet eller tidiga barnår påverkar individens hälsa senare i livet. Det har exempelvis föreslagits att låg födelsevikt, exponering för antibiotika under fostertiden eller att barnet själv har blivit behandlat med antibiotika tidigt i livet leder till en ökad risk för astma senare i barndomen. Tvilling- och syskonstudier kan bidra till ökad förståelse om sambanden är kausala eller om de är orsakade av genetik- och miljöfaktorer som delas inom familjer.
Annes avhandling undersöker bland annat sambandet mellan låg födelsevikt och astma i barndomen, om fostertillväxt påverkar lungfunktionen i barndomen och om ett eventuellt samband påverkas av astma. Dessutom ingår en valideringsstudie av mått på astma i journaler hämtade från svenska hälsoregister. Den fjärde studien undersöker det eventuella sambandet mellan antibiotika under fostertiden eller tidigt i livet och astma i barndomen.
Sammanfattningsvis talar studiernas resultat för att delade genetik- och miljöfaktorer bidrar till sambandet mellan antibiotika och astma, men inte till sambandet mellan hämmad fostertillväxt och astma respektive lungfunktion. Tvilling- och syskonstudier i kombination med information från populations-baserade register verkar kunna bidra till ökad förståelse av tidiga orsaker till astma hos barn.

Tid och plats: kl 9:00 den 17 april 2015 i föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Solna Campus.