Publicerad: 2018-09-26 13:25 | Uppdaterad: 2018-09-26 13:35

Disputation 15 okt 2018: Hong Xu

På måndagen den 15 oktober försvarar Hong Xu sin avhandling "Diet, lifestyle and chronic kidney disease". Som opponent kommer Professor Gerjan Navis från Department of Internal Medicine-Nephrology vid Groningen University Medical Center. Hongs handledare är Juan-Jesus Carrero-Roig, Alicja Wolk, Peter Stenvinkel, Abdul Rashid Qureshi och Ulf Riserus.

Hongs avhandling undersöker sambanden mellan diet- och livsstilsriskfaktorer och njursjukdom samt dietrelaterade sjukdomsutfall. Kronisk njursjukdom är ett snabbt växande folkhälsoproblem som påverkar 5-10% av befolkningen och de drabbade har också en klart ökad risk för annan sjuklighet. Tidig upptäckt och behandling kan fördröja eller hindra många av de följdsjukdomar som är kopplade till kronisk njursjukdom. Kunskapen om bakomliggande faktorer för njursjukdom och komplikatoner är dock inte tillräckligt god för att göra det möjligt med effektiv prevention ännu. Att identifiera påverkbara riskfaktorer för dessa patienter är därför av stor vikt.

Tid och plats: 09:00, 15 okt 2018 i föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna