Publicerad: 2015-12-21 14:14 | Uppdaterad: 2015-12-21 15:37

Disputation 15 jan 2016: Thang Trinh: Determinants of breast cancer risk; focusing on mammographic density

Den 15 januari ska Thang Trinh försvara sin avhandling "Determinants of breast cancer risk; focusing on mammographic density". Opponent är Professor Melinda L. Irwin från Department of Chronic Disease Epidemiology vid Yale School of Public Health och hans handledare har varit Per Hall, Katarina Bälter, Arvid Sjölander och Huong Tran.

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna och står också för en stor del av dödsfallen i cancer bland kvinnor i världen. De flesta riskfaktorerna för bröstcancer, ex. ärftlighet, är svåra att påverka. Thangs avhandling fokuserar på de livsstilsfaktorer som är möjliga att påverka; fysisk aktivitet, alkohol och tobak. Thang har använt data från KARMA-studien (KARolinska MAmmography for Risk Prediction of Breast Cancer) för att studera hur faktorerna påverkar den mammografiska tätheten och därmed risken för bröstcancer. Avsikten är bland annat att förstå om bakgrundsrisken för bröstcancer modifierar effekten av dessa livsstilsfaktorer.

Tid och plats: 09:00, 16 Jan 2016 i föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Campus Solna