Publicerad: 2015-10-26 13:35 | Uppdaterad: 2016-03-21 10:41

Disputation 13 nov 2015: Robert Szulkin: Genetic determinants for susceptibility, progression and prognosis of prostate cancer

Den 13 november försvarar Robert Szulkin sin avhandling "Genetic determinants for susceptibility, progression and prognosis of prostate cancer". Opponent är professor Paul Franks från Lunds Universitet och handledare är Fredrik Wiklund och Mark Clements.

Syftet med Roberts avhandling var att öka förståelsen av genetiska faktorers betydelse för uppkomst, utveckling och prognos vid prostatacancer. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bortsett från hudcancer bland män i västvärlden, men dagens diagnostiska hjälpmedel kan inte skilja på små avgränsade tumörer som har en benign utveckling från aggressiv cancersjukdom i tidig fas. Därför är överdiagnosticering och överbehandling vanliga bekymmer inom prostatacancervården. I sin avhandling visar Robert bland annat att i dagsläget med den kunskap vi har om prostatacancergenetik, så är det möjligt att identifiera män med hög och låg risk för prostatacancer. Dessutom föreslås av avhandlingsarbetet att uppkomsten av prostatacancer och utvecklingen till dödlig sjukdom kännetecknas av separata biologiska processer där olika gener har betydelse.

Tid och plats: Kl 9:00, 13 nov 2015 i föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Solna Campus..