Publicerad: 2019-04-29 08:24 | Uppdaterad: 2019-04-29 08:29

Disputation 13 maj 2019: Andreas Karlsson

Måndagen den 13 maj försvarar Andreas Karlsson sin avhandling "Microsimulation modelling of prostate cancer screening in Sweden". Som opponent kommer Dr Eveline Heijnsdijk från Erasmus University Medical Center. Andreas handledare är Mark Clements, Alexandra Jauhiainen, Erwin Laure och Henrik Grönberg.

Andreas avhandling handlar om att utveckla metoder och verktyg för planering av cancerscreening generellt, och screening för prostatacancer i Sverige specifikt. Han har också undersökt kostnadseffektiviteten av att screena med ett nytt test för prostatacancer - STHLM3. För att utvärdera effekterna av att använda STHLM3-testet för screening behövdes en modell av naturalförloppet hos prostatacancer. Denna modell användes sedan för att prediktera kostnadseffektiviteten för screening med STHLM3-testet.

Tid och plats: 09:00, 13 maj 2019 i föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna