Publicerad: 2019-03-26 15:52 | Uppdaterad: 2019-03-26 16:13

Disputation 12 april 2019: Rose Bosire

På fredagen den 12 april kommer Rose Kerubo Otiso Bosire att försvara sin avhandling "Maternal antibody transfer in HIV-1 infected women and impact on infant health: the role of antiretroviral prophylaxis and breastfeeding practices". Som opponent kommer professor Heather Jaspan från Departments of Global Health and Pediatrics, University of Washington. Roses handledare är Marie Reilly, Carey Farquhar och Barbara Lohman-Payne.

Bakgrunden till Roses studier är att barn som föds av kvinnor infekterade med HIV-1-virus är mer utsatta för infektioner och löper större risk att dö även när de inte är infekterade med HIV-1. Syftet med denna avhandling var att studera hur antiretroviral profylax och amningsmönster påverkar överföringen av maternella antikroppar till barnen och dödligheten hos dessa barn under det första levnadsåret.

Tid och plats: 09:00, 12 april 2019 i föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna