Publicerad: 2018-09-19 13:02 | Uppdaterad: 2018-09-19 14:58

Disputation 11 okt 2018: Linda Abrahamsson

Torsdagen den 11 oktober försvarar Linda Abrahamsson sin avhandling "Statistical models of breast cancer tumour progression for mammography screening data". Som opponent kommer Doktor Harald Weedon-Fekjær från Oslo Centre for Biostatistics & Epidemiology vid Oslo University Hospital. Lindas handledare är Keith Humphreys, Kamila Czene, Per Hall och Mark Clements.

Lindas avhandling innehåller fyra studier och föreslår en ny statistisk modell för hur bröstcancer utvecklas över tid samt för upptäckt av bröstcancer via mammografi och symptom kopplat till tumörens storlek. I avhandlingen tillämpas modellen på epidemiologisk data, med information från mammografiscreening, och undersöker hur kroppsstorlek och mammografisk täthet påverkar utveckling och upptäckt av bröstcancer. Den nya modellen kan vara användbar i utformandet av individuella screeningprogram.

Tid och plats: 09:00, 11 okt 2018 i föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna