Publicerad: 2017-05-03 15:17 | Uppdaterad: 2017-12-04 13:55

Disputation 11 maj 2017: Johan Zetterqvist

Torsdagen den 11 maj försvarar Johan Zetterqvist sin avhandling "Statistical methods for twin and sibling designs". Docent Theis Lange från University of Copenhagen är hans opponent vid disputationen. Johans handledare är Arvid Sjölander, Yudi Pawitan, Henrik Larsson och Paul Lichtenstein

Johans avhandling fokuserar på tvilling- och syskonstudier vilka är mycket användbara då de tillåter justering för potentiell confounding som är omöjlig eller svår att mäta. Genom att använda svenska register är det möjligt få fram information om ett stort potentiella confounders, vilket ger medicinska forskare stora möjligheter att kontrollera för just confounding. Dock ökar det också risken för "model misspecification" vilket leder till beräkningar med bias. I Johans avhandling har han undersökt olika strategier för att minska risken för sådan bias.

Tid och plats: 9:00, 11 maj 2017 i föreläsningssalen Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna