Publicerad: 2015-12-02 16:40 | Uppdaterad: 2015-12-02 16:47

Disputation 11 dec 2015: Alexander Viktorin: Mood disorders and consequences of pharmacological treatment

Den 11 december ska Alexander Viktorin försvara sin avhandling "Mood disorders and consequences of pharmacological treatment". Opponent är professor Ian Jones från Cardiff University, och handledare är Patrik Magnusson, Mikael Landén och Paul Lichtenstein.

Många av dagens definitioner av psykiska sjukdomar har börjat ifrågasättas och nya insikter kring genetikens betydelse för dessa sjukdomar ökar. Det är i detta sammanhang Alexander Viktorin har genomfört sina doktorandstudier. Sammanfattningsvis ger hans avhandling stöd för hur användbar genetisk information är i epidemiologisk forskning. Tillsammans med storskalig registerdata ger hans studier ökad förståelse kring psykiska sjukdomar i allmänhet och kring bipolär sjukdom och perinatal depression i synnerhet.

Tid och plats: 13:00, 11 dec 2015 i föreläsningssalen Rockefeller, Nobels väg 11, Karolinska Institutet, Solna