Publicerad: 2015-12-03 16:41 | Uppdaterad: 2017-12-04 13:57

Disputation 10 dec 2015: Jiaqi Huang: Epidemiology and etiology of pancreatic cancer

Den 10 december försvarar Jiaqi Huang sin avhandling "Epidemiology and etiology of pancreatic cancer". Opponent är Professor Gloria Petersen från Department of Health Sciences Research vid Mayo Clinic och hennes handledare har varit Weimin Ye, Johannes-Matthias Löhr och Magnus Nilsson.

Cancer i bukspottskörteln är en förödande cancerform med extremt hög dödlighet, som nästan motsvarar incidensen. Den underliggande etiologin för denna cancer är i stort sett okänd, men nya framsteg inom gensekvensering har möjliggjort omfattande studier av cancergener. Jiaqis avhandling syftar till öka kunskapen om etiologin av cancer i bukspottskörteln och hon har sökt sekvensera olika kliniska pankreascancerprover för att studera olika genetiska varianter.

Tid och plats: 09:00, 10 dec 2015 i föreläsningssalen Samuelsson, Tomtebodavägen 6, Campus Solna