Publicerad: 2018-05-08 14:26 | Uppdaterad: 2018-05-08 15:27

Disputation 1 juni 2018: Frida E. Lundberg

Den 1 juni försvarar Frida Lundberg sin avhandling "Impact of infertility and assisted reproductive technology on cancer risk". Som opponent kommer Dr Louise M. Stewart från Faculty of Health Sciences, Curtin University, Australien. Fridas handledare är Anastasia Iliadou Nyman, Anna L.V. Johansson, Kenny Rodriguez-Wallberg och Kristina Gemzell Danielsson.

Fridas avhandling innehåller fyra studier som undersökte om hormonella fertilitetsbehandlingar påverkar mammografisk brösttäthet (studie I), om assisterad befruktning påverkar risken för bröstcancer (studie II), cancer eller borderlinetumörer i äggstockarna (studie III) och om infertilitet i sig är kopplat till risken för cancer i bröst, äggstockar eller endometrium (livmoderslemhinna) (studie IV). Sammanfattningsvis verkar vissa grupper av infertila kvinnor ha en högre risk för cancer i äggstockar och endometrium men inte bröstcancer. Risken för bröstcancer tycks inte heller påverkas av fertilitetsbehandlingar. Kvinnor som fött barn efter assisterad befruktning kan ha en något högre risk för äggstockscancer och borderlinetumörer, men detta behöver undersökas närmare eftersom resultaten baserades på ett litet antal tumörer och risken kan ha påverkats av skillnader i den underliggande infertiliteten mellan kvinnor som fått barn med och utan hjälp av assisterad befruktning.

Tid och plats: 09:00, 1 juni 2018 i föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna