Publicerad: 2018-06-07 14:49 | Uppdaterad: 2018-06-07 15:14

Diplom till student och handledare för bästa uppsats!

Vid examinationshögtiden för läkarprogrammet den 1 juni 2018 delades diplom ut för bästa examensarbeten i medicin. Två som fick ta emot pris var Hanna Mèjare Berggren och hennes handledare Christian Olsson, gruppen Thoraxkirurgi, MMK.

Titel: Validation and adjustment of Leipzig-Halifax Acute Aortic Dissection Type A Scorecard

Motivering: For a very well structured study with important clinical implications for stratifying patients in risk categories after acute aortic dissection type A surgery

Flaggor KI, K och Sverige

Examensarbete
I utbildningsplanen för läkarprogrammet ingår ett självständigt examensarbete på 30 högskolepoäng inom huvudområdet medicin. Examensarbetet är en kurs på avancerad nivå och genomförs under termin 8.