Publicerad: 2019-01-18 15:35 | Uppdaterad: 2019-01-18 16:28

Diplom till student och handledare för bästa examensarbete!

Vid examinationshögtiden för läkarprogrammet den 18 januari 2018 delades diplom ut för bästa examensarbeten i medicin. Två som fick ta emot pris var Artor Pogosean och hans handledare Lisa Juntti-Berggren vid forskargruppen Signaltransduktion, MMK.

Titel: Apolipoprotein CIII in Brain and Adrenal Gland in a Mouse Model of High Fat Diet Induced Obesity and Type 2 Diabetes

Motivering: For a well-conducted and well-written study reporting on how targeting of ApoCIII can increase our understanding of neuro-metabolic disorders.

Flaggor KI, K och Sverige

Examensarbete
I utbildningsplanen för läkarprogrammet ingår ett självständigt examensarbete på 30 högskolepoäng inom huvudområdet medicin. Examensarbetet är en kurs på avancerad nivå och genomförs under termin 8.