Publicerad: 2023-12-04 15:49 | Uppdaterad: 2023-12-14 11:48

Din profilsida byts ut den 14 december

Alla medarbetare och anknutna har en personlig profilsida på ki.se. På kvällen den 14 december ersätts din nuvarande sida med en ny som hämtar all information från KI RIMS. Har du gjort ändringar i texten på din nuvarande sida efter 7 september behöver du göra om dem i KI RIMS.

Sammanfattning: 

  • Alla medarbetare (administratörer, forskare, doktorander osv) och anknutna på KI får en ny personlig profilsida som hämtar informationen från KI RIMS.
  • Den 7 september hämtades texten (om du hade någon) från de nuvarande sidorna in till KI RIMS.
  • Har du ändrat i texten på din nuvarande sida efter 7 september behöver du göra samma ändringar i KI RIMS för att de ska följa med till din nya sida.
  • På kvällen den 14 december byts de gamla sidorna ut mot de nya. 

Redigera din profilsida

En uppdaterad profilsida gör det enklare för både kollegor och utomstående att komma i kontakt med rätt person och kompetens. Profilsidan är i regel första träff vid en sökning på ditt namn på KI:s webbplats och ofta första träff vid sökning på till exempel Google.

KI RIMS hjälper dig att hålla din profilsida aktuell och uppdaterad genom att automatiskt skicka en hel del information från andra system till din profilsida. Du kan själv bestämma vad som ska visas och du kan även lägga till information.

Obs! Har gjort ändringar på din nuvarande sida efter 7 september?
Har du ändrat i texten på din nuvarande sida efter 7 september då informationen tankades över till KI RIMS behöver du göra samma ändringar i KI RIMS innan din nya profilsida lanseras.

Den nya profilsidan – så här ser den ut

På den nya profilsidan presenteras informationen i flikar. Finns det ingen information visas inte fliken. Sidan finns både på svenska och engelska (exemplet nedan visar bara den engelska).

Bilden visar hur den nya profilsidan på ki.se kommer att se ut.
Ungefär så här kommer den nya profilsidan se ut.

Överst

En fast ruta med bild, nuvarande befattning, kontaktuppgifter och organisationstillhörighet. Är du docent eller prefekt visas det automatiskt i titelfältet. Har du favoritmarkerat någon anställning eller uppdrag visas även den titeln här. 

Har du angett länkar till Linkedin, ResearchGate, Google scholar eller X så syns det med ikoner här. 

Flikarna

Informationen presenteras under olika flikar:

Om mig: 

Här ligger den text du har skrivit om dig själv. Om du hade en text på din nuvarande profilsida den 7 september så syns den här. Gå gärna in och se över den – vissa saker kanske ska ligga, eller ligger redan, under någon av de andra flikarna.

Publikationer: 

Har du publikationer visas de här. I KI RIMS kan du: 

  • styra vilka publikationer som ska synas på din profilsida
  • favoritmarkera publikationer som du vill lista som Utvalda publikationer
  • lägga till publikationer - manuellt eller genom att bekräfta föreslagna. 

Obs! Har du inte gjort något av ovan listas alla publikationer som du tidigare har verifierat i bibliometrisystemet.

Grants: 

Har du bekräftat och/eller lagt in information om erhållna bidrag i KI RIMS kan du välja att visa dem här. Favoritmarkerade grants visas överst. 

CV: 

Här visas automatiskt nuvarande anställning, docentur och examina från KI. Du kan själv lägga till exempelvis tidigare anställningar, utbildningar, handledningsuppdrag, deltagande i kommittéer och andra meriter.

Populärvetenskap och samverkan: 

Här listas automatiskt alla nyheter från ki.se där du är med. I KI RIMS kan du lägga till deltagande i andra medier i rutan Publikationer.

Keywords i högerspalten:

I februari 2024 räknar vi med att lansera en ny filtreringssökfunktion för forskningsinformation på ki.se. Den kommer att filtrera på de taggar/labels du har satt på dig själv i KI RIMS. När filtreringssöket lanseras kommer dessa taggar att visas på din profilsida och gå att klicka på. 

------------------------------

Fler introduktioner och utbildningar annonseras efterhand på sidan KI RIMS för användare och i KI:s kalender.