Publicerad: 2022-04-13 14:18 | Uppdaterad: 2022-04-13 16:47

Din åsikt är viktig – svara på Medarbetarundersökningen från 19 april till 2 maj

Medarbetarundersökningen (MU) kommer att vara öppen från 19 april till 2 maj och vi uppmanar dig att ta tillfället i akt att ge feedback om din arbetsmiljö. Mejlet kan komma att fastna i Skräpposten eller i mappen Övrigt, så titta gärna där om du inte fått ditt mejl den 19 april. Fyra påminnelser kommer att skickas ut.

Enkäten skickas ut 19 april.

  • Du kommer kunna svara på Medarbetarundersökningen via arbetsmailen på datorn samt via arbetsmailen i telefonen. I båda fallen kommer det att tydligt framgå vilken enhet/klinik samt chef du svarar mot.
  • MU är öppen två veckor med fyra påminnelser till den som inte svarat. 
  • Enkäten 2022 är mycket kortare än den varit tidigare. 
  • Alla som är en del av arbetsmiljön kommer att få enkäten. 
  • Enkäten är helt anonym.

Återkoppling sker efter 16 maj från närmaste chef. 

Syfte

  • att få en uppfattning om vad medarbetarna tycker om sitt arbete och om Karolinska Institutet som arbetsgivare.​
  • att ge ledare och medarbetare ett material att använda i förbättringsarbetet så att vi fokuserar på rätt saker, hittar styrkor och utvecklingspotential samt vara en hjälp i att fatta rätt beslut.​
  • att kunna göra jämförelse av resultat över tid, och mot sin egen och andra branscher.​
  • att få en uppfattning om hur medarbetare talar om sin institution med vänner och bekanta samt organisationens arbetsgivarvarumärke.​

Om innehållet

Fyra fokusområden: Medarbetarskap, organisation, ledarskap, mål och strategier.

Bakgrund

Tidigare MU vid KI gjordes 2014 och 2017. Nästa MU skulle gjorts 2020 men pga. pandemin ställdes undersökningen in. I frånvaro av medarbetarundersökning infördes HR-Puls, ett verktyg som möjliggör för alla institutioner att följa upp de områden som är aktuella vid en tidpunkt som passar institutionen. Medarbetarundersökningen 2022 och HR-Puls är tänkta att komplettera varandra.