Skip to main content
Publicerad: 2020-05-14 13:48 | Uppdaterad: 2020-05-19 13:46

Digitalt pedagogiskt nätverk för undervisande medarbetare

Det heter att tillsammans är vi starka. Sällan har det varit mer aktuellt än denna vår då utmaningarna har varit många. Vi på Enheten för undervisning och lärande vill ta fasta på de erfarenheter och den kompetens som finns i vår organisation och startar därför Pedagogiskt nätverk som en mötesplats.

Vi önskar att det pedagogiska nätverket ska fungera som en resurs där vi delar och lär, diskuterar och kan samarbeta kring pedagogiska frågor. Det ska finnas utrymme att inspirera och inspireras av andra där vi tillsammans med dig vill utforma aktiviteterna på nätverket. 

Du kan ansluta redan nu, eller så väntar du till invigningen tisdag den 19:e maj då vi, förutom guidar dig i hur du ansluter, även välkomar ditt bidrag till hur det pedagogiska nätverket utvecklas i framtiden. Då har du möjlighet att träffa andra och lyfta frågor. 

Invigningen sker mellan 13.00 och 14.00 den 19 maj på Zoom, och vi kommer gemensamt att jobba med en textbaserad chatt (i Teams) under tiden. 

Välkommen att läsa mer om Pedagogiskt nätverk

Contact

Teresa Sörö Projektledare
08-524 843 04