Publicerad: 2022-01-14 13:58 | Uppdaterad: 2022-01-19 07:31

Digitaliseringsprojekt steg 2 - Sensorer i utbildningslokaler och mötesrum

Bookable premises at KI Campus Solna, 91-140 seats
Bokningsbara lokaler på KI Campus Solna, 91-140 platser Foto: Samuel Lundberg

Karolinska Institutet arbetar tillsammans med fastighetsägarna Akademiska Hus för att se över lokaleffektiviteten på våra campus. Målet med arbetet är att universitetets lokalanvändning ska bli mer hållbar, förbättra campusupplevelsen för såväl studenter som anställda samt öka nyttjandegraden av lokalerna.

Projekt Sensorutrullning KI

Detta är ett andra informationsblad avseende projektet.

Projektet hoppas att bidra till:

  • ett högre resursutnyttjande och minskad klimatpåverkan.
  • att nå Riksrevisionens krav på högre beläggningsgrad i lärosätenas lokaler.
  • bättre beslutsunderlag avseende ny- och ombyggnationer.

Sensorer kommer att monteras med start vecka 3.

Sensorerna ska samla in uppgifter om lokalers användning och inomhusklimat. Genom sensorerna kommer vi att få mer kunskap om hur våra lokaler används och bidra till att skapa bättre anpassade ytor för alla som nyttjar lokalerna. Målet är att skapa förutsättningar för ett mer hållbart nyttjande av lokalerna och förbättra inomhusmiljön. 

Vad mäter sensorerna?

Sensorerna kommer att mäta rörelse genom passiv IR-teknologi samt ljus, temperatur och luftkvalitet. De sensorer som detekterar rörelse fungerar på ungefär samma sätt som när ljuset på toaletterna tänds och släcks. Insamlad data kommer att användas för att analysera nyttjandegraden i lokalerna. Mätdata från sensorerna kan inte kopplas till en fysisk person och klassas därmed inte som personuppgifter.

Var kommer sensorerna att installeras? 

Sensorer planeras att installeras i alla hörsalar, lärosalar, datorsalar, grupprum och konferensrum samt andra bokningsbara lokaler. Det kommer INTE att installeras sensorer i gemensamma ytor så som matsalar och toaletter.

Tidplan 

Installation av sensorerna kommer att pågå under ett antal veckor med start vecka 3.

Kontakt

Akademiska Hus kontaktperson:

Sofie Stefansson, sofie.stefansson@tietoevry.com, 0766 08 41 08

Kontakt

Lina Liljegren Samordnare