Publicerad: 2022-01-20 15:12 | Uppdaterad: 2022-01-20 16:05

Digital kurs i Medarbetarsamtal 1 för chefer

Två personer samtalar.

Kursen tar upp såväl processen på KI som de olika delarna av "Medarbetarsamtal 1" och ger dig praktiska verktyg utifrån din roll som chef.

Under Q1 gör vi våra Medarbetarsamtal 1 på KI. I denna kurs går vi igenom vad medarbetarsamtal är för något och varför de ska hållas. Vi pratar också om samtalets olika delar och varför det är så viktigt att diskutera frågor kring en hållbar arbetsvardag.

Du kommer finna länkar till de förberedelsematerial du och dina medarbetare kan använda er av och olika övningar ni kan göra för att exempelvis prata om hälsa och arbetsengagemang.

Du får även tips från erfarna chefskollegor.

Webbkurs i Medarbetarsamtal 1 - för chefer

Utarbetad av HR-avdelningen på Karolinska Institutet