Publicerad: 2008-10-27 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Diabetespriset Rolf Luft Award går i år till Grahame Hardie

[PRESSMEDDELANDE 2008-10-27] Professor Grahame Hardie från University of Dundee i Storbritannien tilldelas årets Rolf Luft Award. Grahame Hardie har identifierat signaleringsproteinet AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK), dess reglering och flera av dess fysiologiska betydelser.

Han har visat att AMPK reglerar cellens energistatus genom att den känner av förändringar och aktiveras för att anpassa cellen till syrebrist, substratbrist och olika typer av cellstress. Han har också pekat på AMPKs förmåga att stimulera glukosupptag i muskler under arbete samt att AMPK har betydelse för vissa cancerformer.

- Grahame Hardie har startat ett helt nytt forskningsområde som öppnar nya vägar för behandling av fetma, diabetes och cancer, säger Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning.

Professor Grahame Hardies forskning har bidragit till förståelsen av hur det mest använda läkemedlet vid typ 2 diabetes - Metformin/Glucophage - verkar. Det fungerar genom att aktivera AMPK och därmed öka leverns insulinkänslighet och minska dess sockerproduktion. Metformins förmåga att aktivera AMPK-signalering är också en av förklaringarna till att detta läkemedel minskar risken för vissa cancrar. Detta innebär att AMPK kan vara ett mål för utveckling av nya läkemedel.

Öppen föreläsning

Pristagaren håller en öppen föreläsning i Stockholm, under rubriken: "AMPK - A key sensor of cellular energy status and a potential drug target in obestiy, diabetes and cancer."

Tid: Tisdag 28 oktober klockan 10.3011.30

Plats: Rolf Luft Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Om priset

Rolf Luft Award delas ut till en framstående forskare aktiv inom endokrinologi, metabolism och diabetesforskning. Utmärkelsen består av medalj, diplom och pengar. I priskommittén vid Rolf Lufts forskningscenter för diabetes och endokrinologi/Diabetes Center ingår bland andra Per-Olof Berggren och Kerstin Brismar, professorer vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

För frågor, kontakta: