Publicerad: 2021-12-01 09:12 | Uppdaterad: 2021-12-01 09:13

Dhifaf Sarhan, ny docent i immunologi

Den 16 november antogs Dhifaf Sarhan som docent i immunologi på avdelningen för patologi, institutionen för laboratoriemedicin.

Foto av Dhifaf Sarhan, institutionen för laboratoriemedicin.
Dhifaf Sarhan, institutionen för laboratoriemedicin. Foto: Private

– Det känns jätteroligt! Jag har haft ett väldigt fokuserat mål sedan mina grundläggande studier på att fortsätta min akademiska karriär på Karolinska Institutet. Docenturen är ett steg närmare det långsiktiga målet att bli utnämnd till Professor. Att utnämnas till docent är ett bevis på att den forskning och utbildning jag har bedrivit håller hög akademisk rang och bevis på min immunologiexpertis, säger Dhifaf Sarhan.

Dhifafs forskningsuppdrag är att utveckla immunterapier som gynnar både kvinnliga och manliga cancerpatienter, vilket stödjer precisionsmedicin/könsoptimerad medicin. Forskargruppen fokuserar på att förstå de komplexa mekanismer som bidrar till en immunhämmande tumörmikromiljö (TMM) i behandlingsresistenta cancerformer som är också påverkat av olika genusfaktorer.