Publicerad: 2021-09-21 18:03 | Uppdaterad: 2021-09-21 18:14

”Det nya normala” inom forskarutbildningen vid KI, intervju med Bob Harris och Erika Franzén

Här delar vicerektor för forskarutbildning Robert (Bob) Harris och ordförande i forskarutbildningens kurs- och programkommitté Erika Franzén med sig av sina tankar om vad det innebär för KI:s forskarutbildning att nationella pandemirestriktioner avvecklas den 29 september.

Många doktorander har på olika sätt påverkats av covid-19-pandemin. Några har behövt ta uppehåll i sina studier för att de har behövts i vården medan andra har behövt ändra inriktning på sin forskning. Många har också påverkats på ett personligt plan, kanske blivit sjuka själva, inte kunnat hälsa på sina familjer i hemlandet eller kunnat komma till KI. Under pandemin har rutinerna för disputationer, halvtidskontroller, kurser och annat behövt ändras för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nu börjar en ny fas som innebär en successiv övergång från distansarbete och pandemirestriktioner till ”det nya normala” där utgångspunkten är att vi alla är på plats på campus men att de goda erfarenheterna kring distansarbete och digitalisering tas tillvara.

Berörda webbsidor kommer att uppdateras allteftersom det finns ny information.

Vad ser du som det viktigaste som vi tar med oss till ”det nya normala”?

Bob Harris, vicerektor för forskarutbildning, tillika ordförande i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU). Foto: Stefan Zimmerman

- Först och främst att det sociala samspelet är viktigt och att vi behöver träffas för att göra ett bra jobb och för att må bra. Mer än hälften av de handledare vid KI som under pandemin har handlett doktorander på distans anger, enligt resultatet i UKÄ:s enkät till Sveriges forskare, att det gått sämre eller betydligt sämre än vanligt. Därför är det glädjande att vi nu kan återgå till campus, säger Bob Harris.

- Samtidigt måste vi naturligtvis ta vara på alla de möjligheter och fördelar som finns med de digitala lösningar som vi lärt oss använda, om de används på rätt sätt. Till exempel sparar vi tid och minskar klimatpåverkan genom att resa mindre. Ett globalt universitet behöver också enkelt inkludera hela världen och många har t.ex. upplevt det är positivt att många fler har kunnat följa KI:s disputationer, säger Bob Harris.

Vad kommer ”det nya normala” innebära för disputationer?

- Det är viktigt att det är doktorandens disputation och att den håller hög kvalitet. Hur det uppnås kan se olika ut från fall till fall, säger Bob Harris.

- Jag tror att många framöver kommer att välja en hybridlösning där man, som under pandemin, kommer att sända disputationerna som ”webinar” för att nå fler åhörare, men att det samtidigt kommer att vara många på plats i lokalen. Det kommer troligen inte heller vara ovanligt att opponenten eller enstaka betygsnämndsledamöter deltar digitalt i och med att det ökar chansen att attrahera den bäst lämpade internationella forskarna. Färre långa resor är förstås även bra för klimatet, säger Bob Harris.

- Ordinarie regelverk kommer att justeras i oktober för att möjliggöra digital medverkan även efter pandemin, men inga förändringar kommer att införas med kort varsel och de som disputerar under höstterminen ska kunna genomföra disputationen på det sätt de planerat, säger Bob Harris.

Vad kommer ”det nya normala” innebära för halvtidskontroller?

Porträtt av Erika Franzén utomhus. Hon har en orange tröja på sig och långt mellanblont hår.
Erika Franzén, vice ordförande i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU), tillika ordförande i KFU:s kurs och programkommitté (KPK). Foto: Ulf Sirborn

- ”Det nya normala” innebär att det kommer att finnas olika upplägg för halvtidsseminarierna beroende på vad som passar bäst i det aktuellt fallet. Jag tror att det vanligaste kommer att vara en hybridform med ett seminarium fysiskt på plats men med möjlighet att även delta på distans. Avgörande ska vara kvaliteten, dvs att man väljer ett upplägg utifrån att det ska bli ett så bra seminarium som möjligt, säger Erika Franzén.

-Fördelar med hybridform är t.ex. att personer kan ingå i en halvtidskommitté utan att behöva resa och att även internationella samarbetspartners kan vara med och bidra till diskussionen. Halvtidsseminarier som redan är inplanerade kan så klart genomföras på det sätt som är planerat.

 

Vad kommer ”det nya normala” innebära för KI:s forskarutbildningskurser?

- Hittills under pandemin har teoretiska forskarutbildningskurser genomförts på distans. Eftersom kurser planeras med lång framförhållning så jag ser inte att det kommer vara någon skarp övergång till campusundervisning utan i stället blir det en successiv övergång till ”det nya normala”, säger Erika Franzén.

- Pandemin har medfört ett digitaliseringssprång och många lärare har utvecklat sina kurser enligt modern pedagogik och med hjälp av digitala verktyg. Det måste vi naturligtvis ta vara på. Jag ser framför mig att vi framöver kommer ha forskarutbildningskurser i olika format, både på campus, på distans eller en kombination av båda, och att det är studenternas lärande och kursens kvalitet som avgör vad som är mest lämpligt.