Publicerad: 2024-02-15 14:05 | Uppdaterad: 2024-02-16 12:09

Det gemensamma verksamhetsstödets personalmöte 15 februari 2024

Porträttbild på Veronika Sundström.
Veronika Sundström, Karolinska Institutets universitetsdirektör. Foto: Liza Simonsson

Den 15 februari hölls ett digitalt personalmöte för KI:s gemensamma verksamhetsstöd, tidigare universitetsförvaltning. Här hittar du kortfattad information om vilka frågor som togs upp vid mötet.

Agendan för mötet innehöll information från KI:s universitetsdirektör Veronika Sundström med flera på följande ämnen:

Ett återkommande tema i såväl verksamhetsplan som strategiska fokusområden är behovet att bättre samla och samordna stödfunktioner inom alla delar av GVS. Vid mötet berättade Marie-Louice Isacson (avdelningschef för Fakultetskansliet och internationella relationer) om beredningen av strategiskt fokusområde F1: Översyn av organisation och arbetssätt inom verksamhetsstödet. Uppdragskortet kommer diskuteras med universitetsledningen i mars. I beredningen deltar även Maria Watter (Undervisning och lärande) och Tomas Högberg (GVS-stab). Uppdraget gäller såväl GVS som verksamhetsstödet som helhet på KI och kommer att specificeras senare i vår i projektform. Ett första delprojekt kommer handla om att se över organiseringen av GVS under 2024. 

Vid mötet ställdes frågor om hur medarbetare och skyddsombud kommer involveras i det projekt för att modernisera UF:s arbetssätt och arbetsplats som aviserades i december. Tillsättningen av en projektgrupp är nästan klar och en projektplan inklusive former för medarbetarnas involvering kommer att delas så snart som möjligt.