Publicerad: 2024-03-20 10:14 | Uppdaterad: 2024-03-20 10:18

Det gemensamma verksamhetsstödets personalmöte 14 mars 2024

Knoppar på kvist Foto: Susanne Rådström

Den 14 mars hölls ett personalmöte för KI:s gemensamma verksamhetsstöd (GVS). Här hittar du kortfattad information om vilka frågor som togs upp vid mötet.

Agendan för mötet innehöll information från KI:s universitetsdirektör Veronika Sundström med flera på följande ämnen:

Fler inbjudna till GVS personalmöte

Personalmötet för det gemensamma verksamhetsstödet utvidgas till att även omfatta alla medarbetare vid KI:s universitetsbibliotek (KIB) som deltog för första gången den 14 mars. Medarbetarna vid Undervisning och lärande (UoL) kommer också att bjudas in till personalmöten framöver. Det ökande antalet inbjudna innebär att formen för personalmötet ses över till hösten.

Friskvården - din guide till god hälsa och arbetsprestation på KI

Anders Wiberg, teamledare på HR-avdelningen berättade om Friskvårdens breda utbud för KI:s medarbetare och vilken forskning, från bland annat KI, som ligger till grund för det arbete som görs inom ramen för Friskvårdens Health Hub. 

The Cell – en scen om lifescience som berör

Den 20 april öppnar The Cell som är Tekniska museets filial i Hagastaden med Karolinska Institutet som kunskapspartner.

Magdalena Tafvelin Heldner, Tekniska museets projektledare och Sabina Bossi, KI:s samordnare för The Cell, berättade om ett samarbete som är tänkt att främja intresset för life science, naturvetenskap och teknik genom konst, event forskningskommunikation och andra aktiviteter tillsammans med forskare, studenter och doktorander. Ta kontakt med Sabina Bossi om du vill bidra till samarbetet.