Publicerad: 2023-01-13 18:42 | Uppdaterad: 2023-01-13 18:44

”Det går inte att lappa och laga en trasig förlossningsvård”

Mia Ahlberg, institutionen för medicin Solna och Ulla Waldenström, institutionen för kvinnors och barns hälsa skrev på DN Debatt 17 december 2022.

Förr stod barnmorskestudenter i kö till förlossningen – men inte längre. Verksamheten präglas av rädsla för att göra fel, samtidigt som byråkratin växer och de stora besluten tas allt längre bort från barnmorskorna. Det krävs strukturella förändringar för att rädda förlossningsvården, skriver Mia Ahlberg och Ulla Waldenström, forskare inom reproduktiv hälsa.

Läs hela artikeln på dn.se.