Publicerad: 2024-04-17 13:56 | Uppdaterad: 2024-04-25 14:50

Dentmed var värd för Nordic Dean Meeting 10 – 12 april 2024

En gruppbild på deltagarna från Nordic Dean Meeting 2024
Nordic Dean Meeting 2024 Foto: Kicki Carlsson KI

Tema hållbarhet.
Prefekter för tandläkarprogrammen, utbildningsansvariga och forskningsansvariga från universiteten i Norge, Danmark, Finland och Island samlades för det andra Nordic Dean Meeting här i Sverige. Programmet innehöll föreläsningar på temat hållbarhet och gruppdiskussioner som resulterade i samarbeten över gränserna.

bild från föreläsning
Foto: Kicki Carlsson KI

Writing to make a difference 

Peter Andreasson
Director of Communications and Public Relations, Karolinska Institutet 

deltagare som diskuterar
Gruppdiskussioner vid Nordic Dean Meeting 2024 Foto: Kicki Carlsson KI
personer som diskuterar i grupper
Foto: Kicki Carlsson KI
föreläsning med åskådare
Foto: Kicki Carlsson KI

Environmental certification of a university institution 

Tove Berg, PhD
Environmental coordinator, Unit of Service and Maintenance 
Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet