Publicerad: 2014-03-27 10:30 | Uppdaterad: 2014-03-27 10:32

Den käkortopediska kliniken vid Stockholms Kraniofaciala Team firar femårs jubileum den 1 april 2014

Ett unikt samarbete i Sverige med ortodontister, plastikkirurger och logopeder inleddes för fem år sedan mellan Karolinska Institutet, Folktandvården och Karolinska Universitets Sjukhuset i Solna.

En gemensam klinik byggdes kring vården av barn med läpp-, käk- och gomspalt och andra ansiktsmissbildningar. Den käkortopediska delen av ortodontiavdelningen vid KI flyttade den 1 april 2009 till nya lokaler i huvudhuset i Solna. Den 1 januari 2012 fick ortodontiavdelningen vid KI ansvar över all ortodonti/käkortopedi vård inom teamet. Ortodontiavdelningen har två tandläkartjänster och två tandskötersketjänster på kliniken i Solna. Vården av patienterna har centrerats, multidisciplinära forskningssamarbeten har ökat och vårdkvaliteten har höjts. Idag behandlas 1200 barn årligen på centrat det är därmed Sveriges största team för multidisciplinär vård av kraniofaciala missbildningar.