Publicerad: 2014-05-26 11:21 | Uppdaterad: 2014-11-26 12:42

Den 23 maj promoverades Karolinska Institutets nya doktorer

Med promotionshögtiden den 23 maj avslutades upp till fem års forskarstudier för Karolinska Institutets nya doktorer. Den varma försommarkvällen ramades in av tal, underhållning och en högtidlig bankett i Stockholms stadshus.

Vid högtiden promoverades även fyra nya hedersdoktorer vid Karolinska Institutet,

Den kinesiska före detta hälsoministern Zhu Chen höll tal å hedersdoktorernas vägnar vid banketten med de inledande orden att Karolinska Institutet är ett akademiskt tempel i varje forskares ögon.

– Det som händer här i dag kommer att vara oförglömliga minnen för oss hedersdoktorer, sa han.

Professor Zhu Chen, ”en av pionjärerna” vid utvecklingen av läkemedel och behandling vid akut promyelocytisk leukemi, uppmärksammades också för sin ministerperiod i Kina då han ansvarade för 2 miljoner läkare, 13 000 sjukhus och 1,3 miljarders invånares hälsa. Hans gästföreläsningar vid Karolinska Institutet har bidragit till både ny kunskap och samarbeten mellan svenska och kinesiska forskare, sa Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning och promotor vid ceremonin.

Karolinska Institutets band till Kinas forskarsamhälle betonades extra av att Yuming Chen, Kinas ambassadör i Sverige, höll tacktalet vid banketten, med mycket humor och stort mått av ödmjukhet.

– Ni är alla bättre ambassadörer än vad jag är, sa Yuming Chen till de drygt 600 bankettgästerna i Gyllene salen, för ni arbetar för samverkan och vänskap mellan människor. Jag lovar att jag också kommer att göra det.

Han gratulerade samtliga doktorer på fem språk och utbringade till sist en skål på svenska.

Adina Feldman höll tal å de nyblivna medicine, filosofie och teknologie doktorernas vägnar, med budskapet att det gällde för var och en av de nydisputerade att hitta sin ”helige gral” i forskningen, en del har redan hittat sin, för andra fortsätter sökandet.

Vid ceremonin hade också Anders Gustafsson, dekanus för forskarutbildning och promotor, riktat sig till doktorerna med orden att en karriär väntar på var och en av dem – hitta den väg som passar er, den finns därute, sa han.

Läs också intervjun med odontologie hedersdoktorerna William och Kathleen Magee.

Text: Madeleine Svärd