Publicerad: 2010-09-21 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Demenssjukdomar världens 18:e största ekonomi

[NYHET 2010-09-21] Alzheimers och andra demenssjukdomar kommer att spela en allt större roll för världsekonomin de kommande decennierna. Det visar en rapport från organisationen Alzheimer's Disease International, där forskare vid Karolinska Institutet medverkat.

Anders WimoFoto: Stefan Zimmerman

- Om demenssjukdom var ett land skulle den vara världens 18:e största ekonomi. Det ger perspektiv på de enorma kostnader vi talar om, säger Anders Wimo, adjungerad professor vid Karolinska Institutet och en av huvudförfattarna till rapporten.

Alzheimer's Disease International är en samlingsorganisation för ett sjuttiotal intresseorganisationer inom området demensjukdomar i världen. Den nu offentliggjorda rapporten World Alzheimer Report 2010 innehåller aktuella data om förekomsten av och kostnad för demenssjukdomar i världen samt en prognos för utvecklingen de närmsta 40 åren. Bland annat visar den att kostnaden för demenssjukdomar i år kommer att överstiga 604 miljarder dollar, vilket är mer än 1 procent av den globala BNP. Rapportförfattarna räknar också med att andelen personer med demenssjukdom kommer att ha dubblerats år 2030 och trefaldigats fram till år 2050.

- Kostnaden för att ta hand om alla personer med demenssjukdom kommer sannolikt att öka i ännu högre grad. Särskilt gäller detta låg- och medelinkomstländer, där man kan räkna med ökad levnadsstandard och livslängd i kombination med en utbyggnad av sjukvård och andra sociala trygghetssystem, säger Anders Wimo.

I rapporten finns ett antal rekommendationer till värdlens regeringar för att möta den globala "demenskrisen". Man uppmanar också WHO och G8- repsektive G20-länderna att prioritera frågan.

Arbetet med World Alzheimer Report 2010 har delvis finansierats av Swedish Brain Power.

För ytterligare frågor, kontakta: