Deltagare till studie sökes Deltagare till intervjustudie sökes: Är du personlig assistent och har varit sjukskriven p.g.a. psykisk ohälsa?

Är du 18 år eller äldre, arbetar som personlig assistent och varit sjukskriven p.g.a. psykisk ohälsa och vill dela dina erfarenheter i en intervjustudie? Intervjuerna berör dina erfarenheter av vad som för dig underlättade eller försvårade att komma tillbaka i arbete efter din sjukskrivning.

Försökspersoner sökes
Foto: Getty Images

Hur går det till?

Intervjuerna genomförs vid två tillfällen. Vid första tillfället tar intervjun ca 60 minuter. Den andra, uppföljande, intervjun tar cirka 30–45 minuter och sker två till tre månader efter den första.

Tid och plats för intervjuerna bestäms utifrån vad som passar dig bäst. Intervjuerna kan genomföras face-to-face, men även per telefon eller digitalt. 

Deltagandet är frivilligt och du har möjlighet att när som helst, utan att ange varför, avbryta din medverkan. För ditt deltagande erhåller du en en mindre gåva.

Vem kan delta?

Du behöver uppfylla följande kriterier: 

  • Du är 18 år eller äldre
  • Du arbetar som personlig assistent 
  • Du har varit sjukskriven minst 4 veckor någon gång under de senaste två åren
  • Du var sjukriven på grund av depression, ångest, eller stressrelaterad psykisk ohälsa
  • Du är tillbaka i arbete som personlig assistent i någon omfattning

Du kan inte delta om du 

  • Har en svårare psykiatrisk diagnos (som till exempel PTSD, schizofreni eller bipolär sjukdom)
  • Om du varit tillbaka i arbete i mindre än en vecka, efter din sjukskrivning.

Detta projekt har granskats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten. 

Anmälan

Anmäl dig här.

Kontakt för intresseanmälan eller övriga frågor: 
Helena Tinnerholm Ljungberg, projektledare och biträdande lektor 
Karolinska Institutet 
Telefon: 08-524 871 25
Epost: Helena.tinnerholm.ljungberg@ki.se

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.