Deltagare till studie sökes Deltagare till intervjustudie sökes: Är du chef för personliga assistenter?

Är du chef med rehabiliteringsansvar? Har du erfarenhet av återgång i arbete för minst en personlig assistent som varit sjukskriven p.g.a. psykisk ohälsa? Vill du dela dina erfarenheter i en intervjustudie? Intervjuerna berör dina erfarenheter av vad som underlättar eller försvårar att komma tillbaka i arbete efter sjukskrivning.

Försökspersoner sökes
Foto: Getty Images

Hur går det till?

Intervjuerna genomförs vid två tillfällen. Vid första tillfället tar intervjun ca 60 minuter. Den andra, uppföljande, intervjun tar cirka 30–45 minuter och sker två till tre månader efter den första.

Tid och plats för intervjuerna bestäms utifrån vad som passar dig bäst. Intervjuerna kan genomföras face-to-face, men även per telefon eller digitalt. 

Deltagandet är frivilligt och du har möjlighet att när som helst, utan att ange varför, avbryta din medverkan. För ditt deltagande erhåller du en en mindre gåva.

Vem kan delta?

Deltagare måste uppfylla följande kriterier

  • Du är 18 år eller äldre
  • Du har arbetsgivaransvar för personliga assistenter 
  • Du har haft rehabiliteringsansvar vid återgång i arbete för minst en personlig assistent som varit sjukskriven p.g.a. psykisk ohälsa (depression, ångest, eller stressrelaterad psykisk ohälsa) under de senaste tre åren

Detta projekt har granskats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten. 

Anmälan

Anmäl dig här.

Kontakt för intresseanmälan eller övriga frågor: 
Helena Tinnerholm Ljungberg, projektledare och biträdande lektor 
Karolinska Institutet 
Telefon: 08-524 871 25
Epost: Helena.tinnerholm.ljungberg@ki.se

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.