Deltagare till studie sökes Deltagare sökes till en studie om långtidscovid

Har du fått diagnosen långtidscovid och påverkas av detta i din vardag? Då är du välkommen att delta i studien.

En äldre bekymrad kvinna i glasögon sitter och håller sig för bröstet.
Foto: Getty Images.

Bakgrund

Postcovid, eller PACS (post akut covid syndrom), är en ny sjukdom med symptom som bland annat andnöd, trötthet, värk, depression och koncentrationssvårigheter. 

Många som har haft covid-19 har kvarstående symtom som inte går över. Samtidigt saknas det forskning på PACS då är det en relativ ny diagnos, och patienter och symptom varierar kraftigt mellan individer. Idag finns det inte heller någon behandling som botar sjukdomen. Den behandling som finns fokuserar på att lindra besvär.

Vad handlar studien om?

Forskarna vill i denna forskningsstudie undersöka PACS och se om behandlingen som man tar morgon och kväll under 15 dagar har en positiv effekt. Samtidigt samlar in mera information om sjukdomen för att lära sig mer om den. 

Hur går studien till?

Är du lämplig som studieperson kommer du att antingen tilldelas den behandlingskombination som utvärderas (Paxlovid) under 15 dagar eller ingå i kontrollgruppen. Två av tre personer kommer att få kombinationen och du kommer inte att få veta vilken grupp du tillhör.

Vad innebär det att vara med?

Studien pågår i 90 dagar, och under denna tid besöker du sjukhuset 5 gånger. På sjukhuset görs olika kliniska undersökningar och funktionstester och man tar blodprover. Du fyller också i olika enkäter om din hälsa.

Vem kan anmäla sig till studien?

Forskarna söker dig som har:

  • är minst 18 år.
  • har du fått diagnosen PACS och påverkas av detta i ditt vardagsliv

Ersättning

Studieläkemedlet och alla tester, procedurer och besök som genomförs i studien tillhandahålls utan kostnad för dig. Dina resekostnader för att ta dig till kliniken ersätts men någon annan ersättning betalas inte ut.

Vill du veta mer eller vara med?

För ytterligare frågor kring studien och anmälan kontakta studieteamet: 

Telefon: 072-370 22 55
Huvudprövare för studien är Michael Runold.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.