Deltagare till studie sökes Deltagare sökes till en studie om långtidscovid

Postcovid är en ny sjukdom med symptom som bland annat andnöd, trötthet, värk och koncentrationssvårigheter. Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset vill undersöka hur och varför postcovid uppstår samt vilka som drabbas mest. Till en ny forskningsstudie sökes personer mellan 18 och 55 år som haft bekräftad covid-19 före mars 2021, och antingen kände sig helt återhämtade inom 12 veckor, eller fortfarande har kvar lung- eller andningssymtom.

dekorativ bild
iStock Foto: Biserka Stojanovic

Kort om studien

Samhället och sjukvården utmanades på många sätt när covid-pandemin bröt ut. Flera månader efter utbrottet kom det fram att många som haft covid-19 har kvarstående symtom som inte går över. Det finns inte tillräcklig forskning på postcovid då är det en relativ ny diagnos, och svårigheten är också att personer drabbas på väldigt olika sätt. Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset vill i denna nya forskningsstudie undersöka varför vissa får postcovid och de hoppas kunna bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder och botemedel.

Hur går studien till?

Deltagarna delas upp i två grupper: 1) personer som har haft covid-19 och tillfrisknat helt inom 12 veckor; 2) personer som har haft covid-19 och har kvarstående symtom (postcovid).

I en app ska deltagarna med jämna mellanrum svara på frågor om sitt mående och sin livskvalité. De bjuds även in till ca fyra forskningsbesök på sjukhuset och ett par videomöten med en forskningssjuksköterska. Studien pågår under 5–6 veckor. Deltagarna får själva mäta sin lungfunktion i en apparat som de får med sig hem. På sjukhuset görs kliniska lungundersökningar med provtagning från luftvägarna, samt blod- och urinprovtagning.

Vem kan delta?

Alla deltagare ska uppfylla följande kriterier:

 • ålder mellan 18 och 55 år
 • icke-rökare (har inte rökt under de senaste tre åren)
 • PCR- eller antikroppsverifierad covid-19 före mars 2021 (dvs våg 1 och 2)
 • fick covid-19 innan eventuell vaccination
 • den ursprungliga covid-19-infektionen var tillräckligt mild för att inte kräva sjukhusvård
 • är inte gravid eller ammar

Du som har postcovid behöver också uppfylla specifika krav:

 • har kvarstående lung- eller andningsbesvär, till exempel andfåddhet och hosta som kommer och går, eller fått besked om lungförändringar vid datortomogafi
 • har tidigare varit frisk och hade inga andra kroniska sjukdomar innan insjuknandet i covid-19
 • har varit utredd inom primärvården för postcovid och har fått diagnoskod U099 -  postcovid
 • har varit sjukskriven minst 50% efter covid eller till följd av postcovid

Du som är frisk kontrollperson:

 • har haft covid-19 och återhämtat dig inom 12 veckor
 • är för övrigt frisk, och har inga andra kroniska sjukdomar

Hur kan man delta?

För att anmäla ditt intresse till studien, mejla ditt namn och kontaktuppgifter till e-post: hemcov@ki.se. Någon från forskargruppen kommer att kontakta dig inom kort. 

Ersättning

För de prover du lämnar i studien utgår en skattefri ersättning.

Kontakt

Om du har frågor om studien eller ditt deltagande, kontakta gärna studiens forskningssjuksköterska Pia Lindberg genom e-post: hemcov@ki.se

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.