Publicerad: 2022-03-15 17:09 | Uppdaterad: 2022-03-16 11:12

Deltagare sökes till en ny studie om ätstörningar

dekorativ bild
iStock Foto: Brian

Tre av fyra som lider av en ätstörning söker inte hjälp. Det finns ett flertal faktorer som hindrar hjälpsökande hos vuxna med ätstörningar i Sverige. Nu vill forskare vid Karolinska Institutet undersöka vidare varför personer med ätstörningar sällan söker vård och vad som skulle behövas för att underlätta det. Om du upplever att du har problem relaterat till ditt ätande, kan du delta i denna studie.

dekorativ bild
Getty images Foto: cream_ph

Kort om studien

Under sommaren 2021 gjordes en pilotstudie som visade att det finns fler faktorer som hindrar vuxna med ätstörningar i Sverige att söka hjälp. I denna studie vill forskare fylla i kunskapsluckor om vilka upplevda hinder för hjälpsökande som finns, och förhoppningsvis på sikt bidra till att personer med ätstörningar söker hjälp i större utsträckning.

Vem kan delta?

Du som är 18 år eller äldre och tror att du lider av en ätstörning (till exempel, upplever problem relaterat till ätande, vikt och figur), men aldrig har sökt hjälp för dessa problem kan delta i studien.

Anmälan

För att anmäla dig till studien om ätstörningar klicka på denna länk.

Väljer du att delta så skickas du vidare till en annan sida där du får svara på ett antal frågeformulär. Deltagandet är anonymt och frågorna tar cirka 20 minuter att svara på.

Ingen information såsom namn, adress eller IP-adress kommer att samlas in eller sparas. Detta innebär att dina svar inte kommer att kunna spåras tillbaka till dig. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Kontakt till forskare

Ansvarig forskare bakom studien är professor Ata Ghaderi, e-postadress: ata.ghaderi@ki.se 

Profile image

Ata Ghaderi

Professor
+46852483248