Skip to main content
Publicerad: 2020-02-11 14:20 | Uppdaterad: 2020-02-11 15:15

Deltagare sökes - hjärnstimulering för matematik och rumsligt resonemang

Vi söker unga vuxna (ålder 18-35) for en studie av transkraniell växelström stimuleringseffekt (tACS) om rotation och aritmetik. Ersättning om 200 kr per timme utbetalas, plus transportkostnader, om tillämpligt.

tACS är en säker icke-invasiv teknik för nervstimulering med mycket svag intensitet som tros fungera genom att främja synkroniserad avfyrning av neuron-populationer till den tillämpade frekvensen.

Denna teknik används allmänt inom kognitiv neurovetenskaplig forskning och det har visat sig förbättra arbetsminnet och arbetsminnesträning.

Varje stimulering varar i 25 minuter. Deltagarna kommer att utföra aritmetiska, mentala rotations- och arbetsminnesuppgifter under tACS-simuleringen.

Sessionerna kommer att utföras vid olika tillfällen/dagar. Deltagarna kommer även att kunna delta i ett separat uppföljningstest om de önskar.

Studien kommer att ske under senvintern/våren.

För mer information vänligen kontakta Alexandros på alexandros.moraidis@stud.ki.se eller Dawei på dawei.zhang.1@ki.se

Uteslutningskriterier

Individer kommer att screenas inför den första sessionen och får inte delta om något av följande gäller:

  1. Neurologiska tillstånd (t.ex. hjärntumör, personlig eller familjehistoria med epilepsi, historia av symptomatiska anfall, polyneuropati).
  2. Allvarligt missbruk av alkohol eller narkotika (och även konsumtion av alkohol eller droger för fritidsaktiviteter 24 timmar före studien).
  3. Psykiatriska tillstånd som depression, ångest, anhedoni eller allvarliga språkstörningar
  4. Metallimplantat (t.ex. kärlklämmor, cochleaimplantat) i kraniet (utom i munnen), pacemaker, implanterade medicinpumpar, nervstimulatorer.
  5. Läkemedelsbehandlingar, särskilt psykoaktiva läkemedel, som verkar främst på det centrala nervsystemet som sänker anfalls tröskeln, såsom antipsykotiska läkemedel (klorpromazin, klozapin) eller tricykliska antidepressiva
  6. Eventuella synstörningar, särskilt korrigerad synskärpa <60%.
  7. Förstörd eller skadad hud över ansiktet eller skalpen
  8. Personlig historia av migrän (hjärnstimulering kan öka mottagligheten för huvudvärk hos migrän)
  9. Andra kända neurologiska, psykiatriska eller funktionshindrade systemiska sjukdomar
  10. Oförmågan att ge informerat samtycke

Studien har alla tillstånd som krävs.

Contact

Dawei Zhang Annan grund