Deltagare till studie sökes Deltagare med psoriasis och friska frivilliga personer sökes till en studie

Cirka 200 000 svenskar lever med med psoriasis - en allvarlig inflammatorisk hudsjukdom. Mekanismerna bakom sjukdomen är fortfarande underförstådda och understuderade. Forskare vid Karolinska Institutet i sin nya studie syftar till att undersöka de metabola förändringarna i psoriasishuden och på sikt kunna hitta nya behandlingsmetoder mot psoriasis. Personer mellan 40 och 70 år med och utan denna diagnos sökes till studien.

dekorativ bild
Getty Images Foto: Ozgurdonmaz

Kort om studien

Psoriasis är en allvarlig hudsjukdom som trots att stora framsteg gjorts behandlingsmässigt fortfarande är outforskad. Det är välkänt att psoriasispatienter har förändrad ämnesomsättning i kroppen, till exempel det finns ökad risk för diabetes, men själva ämnesomsättningen i huden är inte förstådd. Forskare bakom denna studie  syftar till att undersöka närmare ämnesomsättning i huden hos psoriasispatienter och även friska frivilliga personer. Målet är att utöka kunskap kring psoriasis vilket på sikt kan hjälpa att ta fram nya behandlingar. 

Hur går studien till?

Hudprover tas vid ett tillfälle vid ett vanligt patientbesök eller särskilt inbokat forskningsbesök. Två  prover tas på normal hud och två till  på hud med psoriasis. Även vanliga rutinblodprover kommer att tas. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Ersättning

Patientskadeförsäkringen gäller. Ersättning om 2000 kr (skattepliktigt) ges. Ersättning kan även ges för övriga utlägg som uppkommit i samband med provtagning, t ex resa eller enstaka måltid, men ej för förlorad arbetsinkomst.

Vem kan anmäla sig?

För denna studie sökes både friska kontrollpersoner och personer som har fått diagnos psoriasis. Du kan delta om du:

- är mellan 40 och 70 år gammal

- ej tar blodförtunnande mediciner

- ej har diabetes eller smittsamma sjukdomar som HIV, hepatit

Som person med diagnostiserad psoriasis ska du också uppfylla följande kriterier:

- ej har fått behandling mot psoriasis tidigare

Anmälan

För att anmäla dig till studien mejla ditt namn och dina kontaktuppgifter till Monica Torres, doktorand vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet: monica.barbara.torres@ki.se

Kontakt till forskare

Ansvarig för studien är Dr Jakob Wikström

Profile image

Jakob Wikström

Senior Forskare

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.