Publicerad: 2018-01-08 08:30 | Uppdaterad: 2018-01-08 08:30

Deltagare berättar om kursen Omvårdnad vid behandling av bröstcancer

Hej, vad heter du och var jobbar du?

Jag heter Karina och arbetar vid bröstmottagningen på Helsingborgs lasarett.

Varför har du gått kursen?

Har i många år eftersökt en diagnosspecifik utbildning för sjuksköterskor om bröstcancer.

Är det något i kursen som har stuckit ut?

Vet inte om man kan kalla det sticka ut, men ytterligare ett fysiskt tillfälle hade varit berikande utifrån interaktionen med alla dessa kloka sjuksköterskor.

Vad kommer du ta med dig efter kursen?

Utifrån mitt fördjupningsarbete kommer vi att ändra arbetssättet för kontaktsjuksköterskorna. Allt för förbättra för patienterna. Hade önskat ytterligare ett fysiskt tillfälle med alla dessa kloka sjuksköterskor

Skulle du tänka dig att rekommendera kursen till andra kollegor?

Skulle absolut rekommendera kursen, men bara till dem som har några års erfarenhet av bröstcancerpatienter. Tror att kursen är för avancerad för en nyutexaminerad eller nyanställd kontaktsjuksköterska, trots många år i yrket, men ingen erfarenhet av bröstcancer.